/* nastavenie pre dvere */

Cookies

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ ONLINE IDENTIFIKÁTORŮ WEBOVÉ STRÁNKY www.xxlstore.cz

Společnost FALCON real, s.r.o. se sídlem Murgašova 10, 949 01 Nitra, IČO: 53038 266, DIČ: 212 1231739, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. 51054/N, tel.: +421 940 914 331, e-mail: info@xxlstore.sk, jako provozovatel informačních systémů, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje, přistupuje k této problematice seriózně, s plnou vážností a potřebnou odbornou péčí, přičemž respektujeme požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění.

V zájmu optimálního vytváření a neustálého zkvalitňování naší webové stránky a našich nabídek služeb, jejího přizpůsobování vašim zájmům a potřebám a zlepšování její struktury a obsahu používáme tzv. online identifikátory poskytované aplikací, nástrojem nebo protokolem, zejména cookies, IP adresa.

Cookies

Cookie je v protokolu HTTP malé množství stavových dat, které www-server posílá internetovému prohlížeči během prohlížení webové stránky daného webového sídla, pokud tyto používají cookies. Pokud jsou cookies v internetovém prohlížeči povoleny, uloží se na počítači nebo mobilním zařízení uživatele, obvykle jako krátký textový soubor na zvolené místo. Při každé další žádosti na webovou stránku z toho samého webového sídla pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru, v případě dočasných cookies jen po dobu trvání aktuální návštěvy (session), v případě trvalých i při každé další návštěvě. Cookies obvykle slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby a podobně.

I.1 Účel používání cookies

Cookies mohou být použity k zaznamenávání volby, kterou udělal uživatel, jako například položky přidané do nákupního košíku v internetovém obchodě (e-shop) nebo mohou zaznamenávat aktivitu uživatele během prohlížení, například kliknutí na tlačítka, přihlášení nebo zaznamenávání stránek, které již navštívil. Mohou se také použít k zapamatování libovolných informací, které uživatel dříve zadal do formulářů jako jsou jména, adresy, hesla nebo čísla kreditních karet.

Jiné druhy cookies zajišťují některé základní funkce moderních webových stránek. Nejvýznamnější jsou autentizační (authentication) cookies, které používají servery k tomu, aby zjistily, zda je uživatel přihlášený nebo ne (a s jakým účtem, pokud jich má více). Bez takového mechanismu by webová stránka „nevěděla“, zda na ní mají být zobrazeny citlivé informace nebo ne a požádala by uživatele o autentizaci přihlášením (login). Moderní webové stránky však neukládají jméno uživatele a heslo do cookies, ale využívají jiné metody například HTTP authentication. Tyto údaje, i když se uloží v počítači nebo mobilním zařízení (při volbě zapamatovat heslo), jsou obvykle chráněny ještě dalším přístupovým mechanismem. Hesla v internetových bankách nejsou nikdy ukládána do cookies.

I.2 Kategorie cookies

S ohledem na aktuální vývoj informačních technologií mohou být používány následující kategorie cookies, jejichž účelem je:

 • Základní (technické a funkční) cookies (požadované nebo nezbytné pro samotné zajištění funkcionalit webové stránky, případné přihlašování a transakční operace):

  • Obvykle se nastavují podle akcí uživatele webové stránky, podle požadavků na služby webové stránky.
  • Příklady jsou zapamatování přihlašovacích údajů a bezpečné přihlášení, vyplnění formulářů, zajištění, aby se webová stránka zobrazovala konzistentně a podle preferencí uživatele, zapamatování stavu probíhající úlohy nebo postupu transakcí nebo nastavení preferencí ochrany osobních údajů.
  • Tyto cookies používáme/zpracováváme ze zákonného titulu (jejich nezbytnosti pro tvorbu a veřejné šíření specifického obsahu webové stránky zaměřeného na určenou cílovou skupinu zájemců/návštěvníků webové stránky), a proto není nutné, abyste nám k tomu udělili souhlas.
 • Doplnkové, reklamní a interakční cookies (sbírají informace o reklamách zobrazovaných na webové stránce):

  • Mohou být anonymní, pokud sbírají pouze informace o zobrazovaných reklamních plochách bez identifikování uživatele, nebo personalizované, pokud jsou sbírány informace o uživateli za účelem personalizování reklamních ploch.
  • Jejich využívání umožňuje například možnost poskytovat nabídky nebo reklamy založené na zájmech, umožnit třetím stranám, aby poskytovaly reklamy založené na zájmech i na jiných stránkách než tohoto poskytovatele, umožnit sdílet webovou stránku se sociálními sítěmi a umožnit třetím stranám sdílení na sociálních sítích nebo umožnit posílat komentáře a hodnocení.
 • Analytické cookies (sbírají informace o návštěvě uživatele na webové stránce za účelem jejich statistického vyhodnocování a měření a zlepšování výkonnosti webové stránky):

  • Obvykle se získávají anonymně, i když někdy umožňují identifikaci uživatele za účelem získání reportu o uživatelských projevených zájmech o produkty nebo služby poskytované webovou stránkou.
  • Příklady jsou počítání návštěv webové stránky, rychlost načítání webové stránky, míra okamžitých odchodů nebo technologie použité pro přístup na webovou stránku.
 • Výkonnostní/funkční cookies (používané ke zlepšení uživatelské zkušenosti a optimalizaci fungování a přizpůsobení webové stránky):

  • Mohou být nastaveny samostatně nebo poskytovateli služeb třetích stran, jejichž digitální služby využívá webová stránka. Pokud tyto cookies uživatel nepovolí, některé z funkcí webové stránky nemusí fungovat správně.

I.3 Bezpečnost a ochrana soukromí

Cookies nepředstavují žádné nebezpečí pro počítač nebo mobilní zařízení, protože jsou v textovém souboru, který nemůže být spuštěn a převzít kontrolu nad zařízením, a neobsahují žádné viry. Cookies však mohou být zneužity zejména tehdy, pokud získá útočník přístup k počítači nebo mobilnímu zařízení uživatele, protože cookies na počítači a mobilním zařízení nejsou nijak chráněny (např. předstírání cizí identity).

I.4 Nastavení cookies

Uživatel má možnost v počítači nebo mobilním zařízení cookies prohlížet a odstranit je jednotlivě nebo všechny najednou, a to buď přímo (pokud ví, kde jsou uloženy) nebo pomocí internetového prohlížeče. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, je možné najít v příslušné části nápovědy počítače nebo mobilního zařízení nebo internetového prohlížeče. Nastavení pro nejpoužívanější internetové prohlížeče jsou dostupná:

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Odstranění cookies z počítače nebo mobilního zařízení nemá žádný podstatný vliv na prohlížení webových stránek. Avšak po jejich odstranění se mohou odstranit i některé údaje, které odrážejí preference uživatele, usnadňují používání webových stránek nebo přihlašování nebo vyplňování formulářů.

Uživatel může zcela zakázat ukládání cookies na svém počítači nebo mobilním zařízení nebo zvolit režim privátního (privacy mode) prohlížení (Inkognito, inPrivate a pod.), který má ještě výraznější omezení. Musí však pak počítat s omezeními, která vyplývají z nemožnosti využít výhody cookies.

IP adresa IP adresa je logický číselný identifikátor daného uzlu (počítače nebo mobilního zařízení) v síti, který komunikuje s jinými uzly prostřednictvím protokolu IP (například internet nebo lokální síť). IP adresa je buď přímo přiřazena nějakému síťovému rozhraní (statická) nebo je přidělována dynamicky pomocí DHCP serveru (dynamická).

Statická IP adresa je adresa trvale přiřazená ke konkrétnímu počítači nebo mobilnímu zařízení ze strany poskytovatele internetového připojení, a to po celou dobu trvání souvisejícího smluvního vztahu, přičemž se nemění, ani když restartujete počítač nebo mobilní zařízení. Statická IP adresa se obvykle přiřazuje k serverům, na kterých se hostují webové stránky, poskytuje maily, databáze a FTP služby.

Dynamická IP adresa je automaticky přiřazená k počítači nebo mobilnímu zařízení ze strany poskytovatele internetového připojení v podstatě pokaždé, když se počítač, mobilní zařízení nebo router znovu zapne s využitím DHCP protokolu. Ten je ovladatelný a ze strany administrátora umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci počítače nebo mobilního zařízení, což může vést k identifikaci uživatele počítače nebo mobilního zařízení. Dynamická IP adresa se mění při každém připojení k síti poskytovatele nebo připojení do internetu.

 • IP adresu zpracováváme ze zákonného titulu (její nezbytnosti), a proto není potřebné, abyste nám na to udělili souhlas.

III. Využívané analytické aplikace III.1 Aplikace Matomo

Matomo je volně dostupná aplikace na analýzu návštěvnosti webové stránky, která používá cookies a IP adresy. Zásady ochrany osobních údajů při využívání této aplikace je možné najít na: https://matomo.org/privacy-policy/

III.2 Google Analytics

Webová analytická aplikace Google Analytics také používá soubory cookies a IP adresy na analýzu způsobu využívání webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů při využívání této aplikace je možné najít na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Právo odvolat a znovu udělit souhlas s používáním online identifikátorů Návštěvníci/uživatelé webové stránky mohou kdykoli účinně odvolat a znovu udělit svůj souhlas s používáním online identifikátorů udělený na webové stránce www.xxlstore.sk pro kategorii doplňkových, reklamních a interakčních, analytických a výkonnostních/funkčních cookies.

FALCON real, s.r.o.

/* nastavenie pre dvere */